Er gewoon op los leren

Waarom waardeert men in de huidige samenleving specialisme boven generalisme en verdient een medisch specialist het drie-dubbele van een huisarts? De liefde voor specialisering heeft ons een school voor iedere vakgebied opgeleverd, met daarbinnen faculteiten en vakgroepen. Het hele moderne onderwijs is georganiseerd als een trechter waar je als omnipotent kind in gaat om er gespecialiseerd uit te komen.

Heeft u zich wel eens afgevraagd hoe het kan dat volledig ongeschikte personen op basis van vaste aanstellingen leerlingen jarenlang teisteren? Is dat omdat het onvervangbare vakspecialisten zijn?

Is die rol van de experts in het onderwijs binnenkort uitgespeeld? Zal de post-moderne techniek vakinhoudelijke kennis voor iedereen op elk moment beschikbaar maken? Video’s en CD-roms zullen het verhaal vaak veel leuker vertellen dan een zichzelf herhalende vakdocent.

Wellicht maakt die techniek in de toekomst zelfs iedere vorm van gespecialiseerd onderwijs overbodig. Waardoor het onderwijs bijna volledig transdisciplinair zal zijn.

Vroeger leerde je voor smid, en de rest van je leven smeedde je. Maar hoeveel van uw kennissen doen nog het werk waar ze voor werden opgeleid? En hoeveel daarvan doen dat werk zoals ze dat geleerd hebben?

Utopie

Als we iemands ideeën als ‘utopie’ bestempelen, dan impliceert dat binnen onze cultuur totale diskwalificatie. Utopie staat zo ongeveer gelijk aan onzin. We vergeten dan meestal dat vliegreizen, democratie, het internet, cochleaire implantatie, de vakbeweging en televisie ooit allemaal een utopie waren. Laten we de utopie opwaarderen. En utopisch denken tot kunst verklaren. Het gidskenmerk van een echte goede utopie is dat bijna iedereen meteen gelooft dat het onmogelijk is.

Hopelijk inspireert dit artikel u en (andere) mensen bij de overheid om zelf nog meer vanzelfsprekendheden overhoop te gooien en mee te ontwerpen aan de post-moderne school. Een heerlijke school, waar iedereen van alles op elk niveau met plezier leert.

Arnold, N. (2000). Machtige krachten. Alkmaar uitgeverij Kluitman.

Korczak, J. (1919). Het kind in het gezin. Warschau Towarzystwo Wydawnicze.

Neill, A.S. (1960, Nederlandse uitgave 1972). Summerhill theorie en praktijk van de anti-autoritaire opvoeding. Utrecht Bijleveld.

Montessori College bestuur (2000). De verbeelding: verre beelden voor de dag van morgen.

Sociaal Cultureel Planbureau (1999). Sociaal en Cultureel rapport, 1998, hfst. 14 p. 559-621.

 

 

 

 

Pagina's: 1 2 3 4 5 6

Vorige pagina

 

Reageren is niet mogelijk.