Bij afschaffing van de plicht, mogen ouders kinderen thuis houden, maar ze mogen ze niet laten werken want kinderarbeid blijft verboden. Misschien betekent dat dat een aantal ongemotiveerde en voor het schoolsysteem ongeschikte kinderen het onderwijs niet meer bezoeken en ook niet meer verstoren, waardoor het niveau van de scholen omhoog kan gaan. Aan de andere kant houden leraren die er niets van maken geen klantjes over. Is dat erg? Nee, want dan doet ook in het onderwijs eindelijk de vrije markt economie haar intrede. Als alternatief stellen we ‘de Wet op de Bescherming van Leer-Kracht’ (WBLK) voor. Met ‘leer-kracht’ bedoelen we het spontaan in mensen-kinderen aanwezige enthousiasme om de wereld te verkennen en je vaardigheden eigen te maken. Die nieuwe WBLK zal de samenleving naar een veel hoger plan van ontwikkeling stuwen, omdat alle energie die nu
door weerstand tegen de leerplicht verloren gaat, dan in leren en het verbeteren van het leermilieu kan worden omgezet. De wetgever en de toekomstig-voormalige leerplichtambtenaren zullen zich inzetten alles te veranderen dat de intrinsieke wens van
kinderen en mensen om te leren dwarsboomt. Dat is hard nodig, want wie kan er nu leren in een omgeving waar hij zich bijvoorbeeld niet veilig voelt? Bovendien willen we niet dat kinderen tegen hun zin in worden thuis gehouden. Op dit moment hebben leerplichtambtenaren het al druk met het op school krijgen van Marokkaanse meisjes. Onder de WBLK mogen ouders hun kinderen die naar school willen, niet thuis houden. In dat geval zou hun leer-kracht geblokkeerd worden en dat is in strijd met de WBLK. Met de WBLK blijven de goede kanten van de Leerplichtwet dus gewaarborgd, maar verschilt de basis van waaruit men werkt. In plaats van het beknotten van vrijheid en het opleggen van dwang en verplichtingen, wordt vanuit een positief kader groei en ontwikkeling gestimuleerd. Voor wie moeite heeft zich open te stellen voor deze nieuwe denkwijze, zal de Leerplicht moeten blijven bestaan.

Henriette Mol (orthopedagoog) & Lucas Derks (sociaal psycholoog)

Pagina's: 1 2 3

Vorige pagina

 

Reageren is niet mogelijk.