Leer-kracht en veranderingsbereidheid

Uit de natuurwetenschappen kunnen we de formule voor arbeid lenen: arbeid = kracht x afgelegde weg. Een veranderingstraject kun je zien als een weg die afgelegd moet worden. We kunnen dan stellen: arbeid = leer-kracht x af te leggen weg. Naarmate iemand minder leer-kracht heeft, zal hij harder moeten werken om hetzelfde veranderingstraject te doorlopen. Zo wordt de hoeveelheid leer-kracht die iemand heeft, een aardige indicator voor zijn veranderingsbereidheid. Want hoe meer werk iemand verwacht te moeten verrichten, hoe minder aantrekkelijk dat is en hoe minder hij daartoe bereid zal zijn.

De volgende tabel geeft een overzicht van een aantal andere cruciale verschillen tussen Hoekan en Moetat.

HOEKAN MOETAT
primaire reactie op veranderingvoorstel Okay. Laat ik eens kijken wat er in zit. Oh nee!
leitmotief rust roest, stilstand is  achteruitgang Wat werkt, werkt; waarom zou je daar iets aan veranderen?
centrale vraag Hoe kan….? Moet dat?
aandachtsfocus mogelijkheden verplichtingen
actiegerichtheid pro-actief re-actief
motivatie gericht op het bereiken van verbetering gericht op het vermijden van veranderingen en de onzekerheid die dat met zich mee brengt
tijdsoriëntatie toekomstgericht gericht op het heden en verleden
probleem-/oplossings-/doelgerichtheid oplossings- en doelgericht probleemgericht
benadering van problemen stelt specifieke problemen vast; detailleert; deelt een probleem op in verschillende aspecten clustert problemen, generaliseert
implementatie-attitude maakt keuzes.               Besluit: dat nu even niet ziet verandering als ‘één brok’ dat moet worden ingevoerd
attitude t.a.v. fouten er is geen mislukking, alleen feedback. fouten zijn mislukkingen;      fout = fout
locatie van controle intern (heeft het gevoel dat hij dingen kan beïnvloeden) extern (heeft het gevoel dat alles buiten zijn controle ligt)
visie lange termijn korte termijn

 

 

 

Reageren is niet mogelijk.