Tijdens het vollopen van de zaal pel ik een ei. Voor me staat een fles met een lange hals. De opening van de fles is kleiner dan het ei. Ik leg het ei op de fles. Nieuwsgierig kijken mensen naar mijn vertoning. Het is snel stil in de zaal.

“Als je met mensen werkt, is het soms de kunst: “Hoe krijg je iemand in beweging?”” Ik pak vijf lucifers en strijk ze tegelijkertijd langs een luciferdoosje. Nadat ik de brandende lucifers in de fles heb laten vallen, leg ik het ei er weer bovenop. De lucifers branden verder en…… het ei glijdt door de hals van de fles naar beneden. “Als je iemand op de juiste manier benadert,” licht ik de ‘les’ bij deze truc toe, “loopt ‘ie warm.”

“Hoe krijg je dat ei er nu weer uit?!” roept iemand vanuit de zaal. Lachend reageer ik: “Àls iemand dan in beweging is gekomen, wil je die beweging dan weer ongedaan maken?”

Impacttechnieken als uitbreiding binnen NLSPEL- coaching

Binnen coaching/therapie op basis van NLSPEL staat het aanboren van hulpbronnen in het hier-en-nu centraal. Sterker nog dan herinneringen, werken hulpbronnen die geactiveerd worden door iemand ter plekke een concrete ervaring op te laten doen.

“Het is de taak van een mensenhelper,” zei Bandler destijds, “om niet iemands wereld, maar zijn wereldbeeld te veranderen.” Om iemand op een andere manier naar zichzelf en zijn omgeving te laten kijken, werden binnen NLSPEL daartoe vooral spelletjes, tovertrucs, teambuildinggames, verbeeldend (improvisatie)spel en prentenboeken ingezet. In 2010 is NLSPEL uitgebreid met impacttechnieken. Een zeer passende uitbreiding, aangezien impacttechnieken er op gericht zijn iemands wereldbeeld een veranderingsimpuls te geven door het laten opdoen van een zo compleet mogelijke ervaring.

Laat ik een voorbeeld geven: incestslachtoffers hebben vaak problemen met het aangeven van grenzen. Ook voor Evelien gold dat. Zij voelde zich waardeloos en ervaarde dat mensen over haar heen liepen. Hoe zou het zijn als je haar in therapie krijgt en het volgende doet: laat haar een biljet van € 20,00 zien. Stel daarbij de vraag: “Wat is dit waard?”. Het antwoord daarop kun je eenvoudig raden: “20 euro”. Stel je nu eens voor dat je het bankbiljet verfrommelt, op de grond gooit, er een aantal keren op stampt en daarbij roept wat Evelien te horen kreeg van mensen die haar mishandelden en kleineerden. Zie je dat voor je? Je kunt je vast ook gemakkelijk bedenken wat Evelien zal antwoorden als je vervolgens het biljet opraapt, zo glad mogelijk strijkt en vraagt: “En wat is dit biljet nu waard?” Ongetwijfeld antwoordt zij: “20 euro”.

Nu is de vraag aan jou: Wat is deze interventie waard?

Pagina's: 1 2 3 4 5

Volgende pagina

 

Reageren is niet mogelijk.